Number of Speco Technologies 70V Speaker per Amp

PVL15APVL30A
PBM30
P30FA
PBM60A/T/U
P60FACD
PMM60A
PBM120A/T/U
PMM120A
PL260AP500A
(Booster Amp)
PL200M
SpeakerTap (W) 15W
Amp
30W
Amp
60W
Amp
120W
Amp
260W
Amp
500W
Amp
160W (40x4)
Matrix Amp
G86TG
G86TCG
SPG66T
SPG66TC
SPG86T
SPG86TC
0.25
0.5
1
2.5
5
48
24
12
4
2
96
48
24
9
4
192
96
48
19
9
384
192
96
38
19
832
416
208
83
41
1600
800
400
160
80
128 x 4 zones = 512
64 x 4 zones = 256
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
SP5MAT
SP5MATB
SP6MAT
SP6MATB
SP6MAWT
0.25
0.5
1
2.5
5
7.5
15
30
40(SP6)
48
24
12
4
2
1
N/A
N/A
N/A
96
48
24
9
4
3
1
N/A
N/A
192
96
48
19
9
6
3
1
1
384
192
96
38
19
12
6
3
2
832
416
208
83
41
27
13
6
5
1600
800
400
160
80
53
26
13
10
128 x 4 zones = 512
64 x 4 zones = 256
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
N/A
SP5NXCTUL0.625
2.5
5
10
19
4
2
1
38
10
5
2
76
19
9
4
153
38
19
9
332
83
41
10
640
160
80
40
51 x 4 zones = 204
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
SP6NXCTUL1.9
3.7
7.5
15
30
6
3
1
N/A
N/A
12
6
3
1
N/A
25
12
6
3
1
50
25
12
6
3
109
56
27
13
6
210
108
53
26
13
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones - 4
SPCE6T1
2
4
8
16
32
12
6
3
1
N/A
N/A
24
12
6
3
1
N/A
48
24
12
6
3
1
96
48
24
12
6
3
208
104
52
26
13
6
400
200
100
50
25
12
32 x 4 zones = 128
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPC10T
SPC10RT
SPC15T
SPC15RT
SPC30T
SPC30RT
1
3
5
10
15(15/30T)
30(30T)
12
4
2
1
N/A
N/A
24
8
4
2
1
N/A
48
16
9
4
3
1
96
33
20
10
6
2
208
69
41
20
13
6
400
133
80
40
26
13
32 x 4 zones = 128
10 x 4 zones = 40
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPC40RT2
4
8
16
32
6
3
1
N/A
N/A
12
6
3
1
N/A
24
12
6
3
1
48
24
12
6
3
104
52
26
13
6
200
100
50
25
12
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SRD80T5
10
20
40
80
2
1
N/A
N/A
N/A
4
2
1
N/A
N/A
9
4
2
1
N/A
19
9
4
2
1
41
20
10
5
2
80
40
20
10
5
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
1 x 4 zones = 4
N/A
N/A
SP30PT
SP30PTB
1
2.5
5
7.5
15
30
12
4
2
1
N/A
N/A
24
9
4
3
1
N/A
48
19
9
6
3
1
96
38
19
12
6
3
208
83
41
27
13
6
400
160
80
53
26
13
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPR8TB
SPR8TG
SPRK65CBT
SPRK65CGT
3.75
7.5
15
30
3
1
N/A
N/A
6
3
1
N/A
12
6
3
1
25
12
6
3
55
27
13
6
106
53
26
13
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
DMS3TS
DMS3TSW
1
2
4
7.5
15
12
6
3
1
N/A
24
12
6
3
1
48
24
12
6
3
96
48
24
12
6
208
104
52
27
13
400
200
100
53
26
32 x 4 zones = 128
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
SP4AWET
SP4AWETW
5
10
15
20
1
2
N/A
N/A
4
2
1
1
9
4
3
2
19
9
6
4
41
20
13
10
80
40
26
20
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPCE5OTB
SPCE5OTW
SPCE6OTB
SPCE6OTW
SPCE8OTB
SPCE8OTW
2.5(SPCE5)
3(SPCE6)
5(SPCE5)
6(SPCE6)
10(SPCE5)
12.5(SPCE6)
20(SPCE5)
25(SPCE6)
40(SPCE5)
50(SPCE6/8)
100(SPCE8)
4
4
2
2
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9
8
4
4
2
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
19
16
9
8
4
3
2
1
1
0
N/A
38
32
19
16
9
7
4
3
2
1
N/A
83
69
42
35
21
17
10
8
5
4
2
160
133
80
66
40
32
20
16
10
8
4
12 x 4 zones = 48
10 X 4 zones = 40
6 x 4 zones = 24
5 x 4 zones = 20
3 x 4 zones =12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
1 x 4 zones =4
N/A
N/A
N/A
SpeakerTap (W) 15W Amp30W Amp60W
Amp
120W
Amp
260W Amp500W
Amp
160W (40x4)
Matrix Amp

PVL15APVL30A,
PBM30,
P30FA
PBM60A/T/U,
P60FACD,
PMM60A
PBM120A/T/U,
PMM120A
PL260AP500A
(Booster Amp)
PL200M
PVL15APVL30A
PBM30
P30FA
PBM60A/T/U
P60FACD
PMM60A
PBM120A/T/U
PMM120A
PL260AP500A
(Booster Amp)
PL200M
SpeakerTap (W) 15W
Amp
30W
Amp
60W
Amp
120W
Amp
260W
Amp
500W
Amp
160W (40x4)
Matrix Amp
G86TG
G86TCG
SPG66T
SPG66TC
SPG86T
SPG86TC
0.25
0.5
1
2.5
5
48
24
12
4
2
96
48
24
9
4
192
96
48
19
9
384
192
96
38
19
832
416
208
83
41
1600
800
400
160
80
128 x 4 zones = 512
64 x 4 zones = 256
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
SP5MAT
SP5MATB
SP6MAT
SP6MATB
SP6MAWT
0.25
0.5
1
2.5
5
7.5
15
30
40(SP6)
48
24
12
4
2
1
N/A
N/A
N/A
96
48
24
9
4
3
1
N/A
N/A
192
96
48
19
9
6
3
1
1
384
192
96
38
19
12
6
3
2
832
416
208
83
41
27
13
6
5
1600
800
400
160
80
53
26
13
10
128 x 4 zones = 512
64 x 4 zones = 256
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
N/A
SP5NXCTUL0.625
2.5
5
10
19
4
2
1
38
10
5
2
76
19
9
4
153
38
19
9
332
83
41
10
640
160
80
40
51 x 4 zones = 204
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
SP6NXCTUL1.9
3.7
7.5
15
30
6
3
1
N/A
N/A
12
6
3
1
N/A
25
12
6
3
1
50
25
12
6
3
109
56
27
13
6
210
108
53
26
13
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones - 4
SPCE6T1
2
4
8
16
32
12
6
3
1
N/A
N/A
24
12
6
3
1
N/A
48
24
12
6
3
1
96
48
24
12
6
3
208
104
52
26
13
6
400
200
100
50
25
12
32 x 4 zones = 128
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPC10T
SPC10RT
SPC15T
SPC15RT
SPC30T
SPC30RT
1
3
5
10
15(15/30T)
30(30T)
12
4
2
1
N/A
N/A
24
8
4
2
1
N/A
48
16
9
4
3
1
96
33
20
10
6
2
208
69
41
20
13
6
400
133
80
40
26
13
32 x 4 zones = 128
10 x 4 zones = 40
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPC40RT2
4
8
16
32
6
3
1
N/A
N/A
12
6
3
1
N/A
24
12
6
3
1
48
24
12
6
3
104
52
26
13
6
200
100
50
25
12
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SRD80T5
10
20
40
80
2
1
N/A
N/A
N/A
4
2
1
N/A
N/A
9
4
2
1
N/A
19
9
4
2
1
41
20
10
5
2
80
40
20
10
5
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
1 x 4 zones = 4
N/A
N/A
SP30PT
SP30PTB
1
2.5
5
7.5
15
30
12
4
2
1
N/A
N/A
24
9
4
3
1
N/A
48
19
9
6
3
1
96
38
19
12
6
3
208
83
41
27
13
6
400
160
80
53
26
13
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPR8TB
SPR8TG
SPRK65CBT
SPRK65CGT
3.75
7.5
15
30
3
1
N/A
N/A
6
3
1
N/A
12
6
3
1
25
12
6
3
55
27
13
6
106
53
26
13
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
DMS3TS
DMS3TSW
1
2
4
7.5
15
12
6
3
1
N/A
24
12
6
3
1
48
24
12
6
3
96
48
24
12
6
208
104
52
27
13
400
200
100
53
26
32 x 4 zones = 128
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
SP4AWET
SP4AWETW
5
10
15
20
1
2
N/A
N/A
4
2
1
1
9
4
3
2
19
9
6
4
41
20
13
10
80
40
26
20
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPCE5OTB
SPCE5OTW
SPCE6OTB
SPCE6OTW
SPCE8OTB
SPCE8OTW
2.5(SPCE5)
3(SPCE6)
5(SPCE5)
6(SPCE6)
10(SPCE5)
12.5(SPCE6)
20(SPCE5)
25(SPCE6)
40(SPCE5)
50(SPCE6/8)
100(SPCE8)
4
4
2
2
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9
8
4
4
2
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
19
16
9
8
4
3
2
1
1
0
N/A
38
32
19
16
9
7
4
3
2
1
N/A
83
69
42
35
21
17
10
8
5
4
2
160
133
80
66
40
32
20
16
10
8
4
12 x 4 zones = 48
10 X 4 zones = 40
6 x 4 zones = 24
5 x 4 zones = 20
3 x 4 zones =12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
1 x 4 zones =4
N/A
N/A
N/A
SpeakerTap (W) 15W Amp30W Amp60W
Amp
120W
Amp
260W Amp500W
Amp
160W (40x4)
Matrix Amp

PVL15APVL30A,
PBM30,
P30FA
PBM60A/T/U,
P60FACD,
PMM60A
PBM120A/T/U,
PMM120A
PL260AP500A
(Booster Amp)
PL200M
PVL15APVL30A
PBM30
P30FA
PBM60A/T/U
P60FACD
PMM60A
PBM120A/T/U
PMM120A
PL260AP500A
(Booster Amp)
PL200M
SpeakerTap (W) 15W
Amp
30W
Amp
60W
Amp
120W
Amp
260W
Amp
500W
Amp
160W (40x4)
Matrix Amp
G86TG
G86TCG
SPG66T
SPG66TC
SPG86T
SPG86TC
0.25
0.5
1
2.5
5
48
24
12
4
2
96
48
24
9
4
192
96
48
19
9
384
192
96
38
19
832
416
208
83
41
1600
800
400
160
80
128 x 4 zones = 512
64 x 4 zones = 256
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
SP5MAT
SP5MATB
SP6MAT
SP6MATB
SP6MAWT
0.25
0.5
1
2.5
5
7.5
15
30
40(SP6)
48
24
12
4
2
1
N/A
N/A
N/A
96
48
24
9
4
3
1
N/A
N/A
192
96
48
19
9
6
3
1
1
384
192
96
38
19
12
6
3
2
832
416
208
83
41
27
13
6
5
1600
800
400
160
80
53
26
13
10
128 x 4 zones = 512
64 x 4 zones = 256
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
N/A
SP5NXCTUL0.625
2.5
5
10
19
4
2
1
38
10
5
2
76
19
9
4
153
38
19
9
332
83
41
10
640
160
80
40
51 x 4 zones = 204
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
SP6NXCTUL1.9
3.7
7.5
15
30
6
3
1
N/A
N/A
12
6
3
1
N/A
25
12
6
3
1
50
25
12
6
3
109
56
27
13
6
210
108
53
26
13
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones - 4
SPCE6T1
2
4
8
16
32
12
6
3
1
N/A
N/A
24
12
6
3
1
N/A
48
24
12
6
3
1
96
48
24
12
6
3
208
104
52
26
13
6
400
200
100
50
25
12
32 x 4 zones = 128
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPC10T
SPC10RT
SPC15T
SPC15RT
SPC30T
SPC30RT
1
3
5
10
15(15/30T)
30(30T)
12
4
2
1
N/A
N/A
24
8
4
2
1
N/A
48
16
9
4
3
1
96
33
20
10
6
2
208
69
41
20
13
6
400
133
80
40
26
13
32 x 4 zones = 128
10 x 4 zones = 40
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPC40RT2
4
8
16
32
6
3
1
N/A
N/A
12
6
3
1
N/A
24
12
6
3
1
48
24
12
6
3
104
52
26
13
6
200
100
50
25
12
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SRD80T5
10
20
40
80
2
1
N/A
N/A
N/A
4
2
1
N/A
N/A
9
4
2
1
N/A
19
9
4
2
1
41
20
10
5
2
80
40
20
10
5
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
1 x 4 zones = 4
N/A
N/A
SP30PT
SP30PTB
1
2.5
5
7.5
15
30
12
4
2
1
N/A
N/A
24
9
4
3
1
N/A
48
19
9
6
3
1
96
38
19
12
6
3
208
83
41
27
13
6
400
160
80
53
26
13
32 x 4 zones = 128
12 x 4 zones = 48
6 x 4 zones = 24
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPR8TB
SPR8TG
SPRK65CBT
SPRK65CGT
3.75
7.5
15
30
3
1
N/A
N/A
6
3
1
N/A
12
6
3
1
25
12
6
3
55
27
13
6
106
53
26
13
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
DMS3TS
DMS3TSW
1
2
4
7.5
15
12
6
3
1
N/A
24
12
6
3
1
48
24
12
6
3
96
48
24
12
6
208
104
52
27
13
400
200
100
53
26
32 x 4 zones = 128
16 x 4 zones = 64
8 x 4 zones = 32
4 x 4 zones = 16
2 x 4 zones = 8
SP4AWET
SP4AWETW
5
10
15
20
1
2
N/A
N/A
4
2
1
1
9
4
3
2
19
9
6
4
41
20
13
10
80
40
26
20
6 x 4 zones = 24
3 x 4 zones = 12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
SPCE5OTB
SPCE5OTW
SPCE6OTB
SPCE6OTW
SPCE8OTB
SPCE8OTW
2.5(SPCE5)
3(SPCE6)
5(SPCE5)
6(SPCE6)
10(SPCE5)
12.5(SPCE6)
20(SPCE5)
25(SPCE6)
40(SPCE5)
50(SPCE6/8)
100(SPCE8)
4
4
2
2
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9
8
4
4
2
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
19
16
9
8
4
3
2
1
1
0
N/A
38
32
19
16
9
7
4
3
2
1
N/A
83
69
42
35
21
17
10
8
5
4
2
160
133
80
66
40
32
20
16
10
8
4
12 x 4 zones = 48
10 X 4 zones = 40
6 x 4 zones = 24
5 x 4 zones = 20
3 x 4 zones =12
2 x 4 zones = 8
1 x 4 zones = 4
1 x 4 zones =4
N/A
N/A
N/A
SpeakerTap (W) 15W Amp30W Amp60W
Amp
120W
Amp
260W Amp500W
Amp
160W (40x4)
Matrix Amp

PVL15APVL30A,
PBM30,
P30FA
PBM60A/T/U,
P60FACD,
PMM60A
PBM120A/T/U,
PMM120A
PL260AP500A
(Booster Amp)
PL200M
Note:
  • a 20% amplifier safety margin is factored into the total # speakers
  • These figures should be used as a rule of thumb. Use logic when determining how much power requirements you can place on the amp.
  • These figures assume 14-2 gauge speaker wire. For thinner gauge wire, reduce number of speakers
  • These figures assume the same transformer setting on each speaker. Refer to our commercial audio guide for installs using carious tap settings.